Kezdőlap | Tartalomjegyzék | Szepsi Csombor Mártom|  

Szepsi Csombor Márton (1595 k.–1623)

Az első magyar nyelvű útleírás (Europica varietas, Kassa, 1620) szerzője. Késmárkon, Szepsiben, Nagybányán, Göncön tanul. 161718-ban az Északi-tengeri kikötővárosban, Danckában (Gdańsk) gimnazista. Itt adja ki első munkáját, egy fémekről szóló latin értekezést. A következő évben bejárja Nyugat-Európát. Hazaérve kassai iskolamester, majd a Bedeghi Nyáry család udvari papja és házitanítója a Zemplén vármegyei Varannón. Tanítványa, a kis Bedeghi Nyáry Ferkó épülésére Udvari schola címmel neosztoikus szellemiségű erkölcstani értekezést szerkeszt. Mire azonban a kiadásra kerül sor, kis tanítványa meghal pestisben így a kötet a gyászoló szülők vigasztalására szolgáló kiegészítésekkel jelenik meg. A mű kinyomtatását már nem érhette meg, a járványban maga is megbetegszik és meghal.

Linkek
Szepsi Csombor Márton összes művei, kiad. Kovács Sándor Iván, Kulcsár Péter, Bp., 1968 (RMPE I).

Tartalom
Bűnöm bocsánatjáért
Jó kimúlásomért
[Bedeghi Nyáry Ferkó búcsúztatója]

.Europica varietas.